Storitve

Podjetje Izolacija Kepic SK d.o.o. je specializirano predvsem za izvedbo hidroizolacij pri objektih visoko in nizkogradnje. Hidroizolacije vseh tipov izvajamo tako pri novogradnjah kot pri sanacijah.

V sklopu izvedbe hidroizolacij prevzemamo tudi vgraditev vseh tipov toplotne izolacije, predvsem pri različnih vrstah ravnih streh, od teras in ploščadi do ravnih streh industrijskih in drugih objektov kot tudi streh, ki niso tipično ravne, vendar je njihova kritina hidroizolacija.

Izvajamo vsa klasična kleparska dela z vsemi vrstami pločevinastih kritin. Prevzemamo tudi dobavo in montažo sistemskih strešnih in fasadnih elementov, ki imajo hkratno funkcijo hidro in toplotne zaščite (sendvič elementi) ali pa le funkcijo kritine oz. fasadne obloge. V primeru lahkih montažnih nosilnih podlag za izolacijske sloje, prevzamemo tudi dobavo in montažo te podlage.

V zadnjem času izvajamo tudi montaže fotovoltaičnih elementov, predvsem na strešnih konstrukcijah, ne glede na tip strehe oz. njene kritine. Pri vseh strešnih izolacijskih delih prevzemamo tudi montažo strešnih svetlobnikov.

Pri specifično projektiranih konstrukcijah in detajlih kot tudi pri načrtovanju in izvajanju zahtevnejših sanacijskih posegov, sodelujemo z vidnejšimi strokovnjaki na področju proble-matike hidro in toplotne zaščite v gradbeništvu, kjer posebej izstopa sodelovanje s podjetjem Polytechnic d.o.o. iz Ljubljane. Za izvedbo zahtevnejših detajlov uporabljamo izključno rešitve, ki jih potrjujejo pravila stroke in najnovejša dognanja v strokovni literaturi.

Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje, strokovno usposobljena ekipa in kvalitetno izdelani detajli. Dokaz za uspešno izvedena izolacijska dela so številne reference.