Pločevinaste kritine in pločevinaste fasadne obloge (klasični in montažni sistemi)

Na položnih in strmih strešinah ter fasadnih površinah z vsemi vrstami pločevin - s klasičnim vgrajevanjem bakrene, titan-cinkove, aluminijske in pocinkane pločevine, s predpisanimi ločilnimi sloji in zahtevanim tipom spojev (klasični dvojni zgibi ali zgibi na letvah).

Na strehah in fasadnih površinah industrijskih, trgovskih in podobnih objektov s sistemskimi profiliranimi pločevinami ali s sistemskimi "sendvič" strešnimi elementi z vgrajeno toplotno izolacijo.

Pri navedenih izvedbah predhodno lahko vgradimo tudi nosilno podlago kritine in po potrebi tudi toplotno izolacijo ter nosilno podlago - pri klasičnih kritinah, lesen opaž ali drug tip lesene podlage, pri sistemskih kritinah in fasadah tudi predpisane linijske podpore.