RAVNE STREHE

V podjetju Kepic izolacija SK d.o.o. smo specializirani za izvedbo vseh tipov ravnih streh na lahkih in masivnih nosilnih konstrukcijah :
–    pohodne in nepohodne ravne strehe
–    prometno obremenjene ravne strehe
–    ravne strehe z ozelenitvijo (»zelene ravne strehe«)

Pri navedenih izvedbah poleg hidroizolacije vgrajujemo kompletno sestavo slojev od parne zapore, toplotne izolacije, zaščitnih slojev in slojev za ozelenitev strešne površine in pri »lahkih« strehah po potrebi tudi lahko nosilno podlago (profilno pločevino, les,..)

Uporabljamo praktično vse materiale, ki so prisotni na trgu: toplotne izolacije iz kamene volne, stiropor, styrodur,… Kot zaključni sloj pa bitumenske eno in večslojne izolacije ter strešne folije PVC, TPO,….

Svetujemo vam pri izbiri materialov in skupaj z vami izberemo za vas najboljšo možno rešitev, pa naj gre za novogradnjo ali za sanacijo obstoječe strehe.


Tipi ravnih streh

Ravne strehe se osnovno delijo na: neprezračevane (”tople”) ravne strehe in prezračevane (”hladne”) ravne strehe.

Osnovna konstrukcijska zasnova neprezračevane ravne strehe:
01•    1  hidroizolacija
•    2  toplotna izolacija
•    3  parna zapora
•    4  nosilna konstrukcija

Osnovna konstrukcijska zasnova prezračevane ravne strehe:
02•    1  hidroizolacija
•    2  podlaga za hidroizolacijo
•    3  prezračevan sloj zraka
•    4  toplotna izolacija
•    5  parna ovira
•    6  nosilna konstrukcija

V praksi se projektira oz. izvaja pretežno neprezračevane ravne strehe različnih tipov. Osnovni razlog je v tem, da je prezračevana ravna streha neprimerno dražja od neprezračevane in da je njena izvedba možna le kot zaključna konstrukcija stavbe – ploščadi, terase in podobne konstrukcije, ki so največkrat tipične ravne strehe se lahko pojavljajo v vseh etažah, so izvedljive izključno kot neprezračevane konstrukcije.

Neprezračevane (“tople”) ravne strehe

A. Klasična ravna streha (neizkoriščena površina)
03
•    1.  zaščita hidroizolacije (s prodcem ali samozaščitna hidroizolacija)
•    2.  hidroizolacija
•    3.  toplotna izolacija
•    4.  parna zapora
•    5.  nosilna konstrukcija (v naklonu ali z naklonskim slojem)

B. Klasična ravna streha (izkoriščena površina)
04
•    1.  zaščita hidroizolacije (določen tip tlaka)
•    2.  hidroizolacija
•    3.  toplotna izolacija
•    4.  parna zapora
•    5.  nosilna konstrukcija (v naklonu ali z naklonskim slojem)

C. Obrnjena ravna streha (neizkoriščena površina)
05
•    1.  zaščita topl. izolacije (obvezno prodec)
•    2.  toplotna izolacija (obvezno XPS plošče)
•    3.  hidroizolacija
•    4.  nosilna konstrukcija (v naklonu ali z naklonskim slojem)

D. Obrnjena ravna streha (izkoriščena površina)
06
•    1.  zaščita topl. izolacije (določen tip tlaka)
•    2.  kompenzacijski sloj (obvezno fin prodec)
•    3.  ločilni sloj (obvezno PES filc)
•    4.  toplotna izolacija (obvezno XPS plošče)
•    5.  hidroizolacija
•    6.  nosilna konstrukcija (v naklonu ali z naklonskim slojem)

E. Kombinirana obrnjena ravna streha (neizkoriščena površina)

07•    1.  zaščita topl. izolacije (obvezno prodec)
•    2.  ločilni sloj (obvezno PES filc)
•    3.  toplotna izolacija II (obvezno XPS plošče)
•    4.  hidroizolacija
•    5.  toplotna izolacija  I
•    6.  parna zapora
•    7.  nosilna konstrukcija (v naklonu ali z naklonskim slojem)

F. Kombinirana obrnjena ravna streha (izkoriščena površina)

08•   1.  zaščita topl. izolacije (določen tip tlaka)
•   2.  kompenzacijski sloj (obvezno fin prodec)
•   3.  ločilni sloj (obvezno PES filc)
•   4.  toplotna izolacija II (obvezno XPS plošče)
•   5.  hidroizolacija
•   6.  toplotna izolacija I
•   7.  parna zapora
•   8.  nosilna konstrukcija (v naklonu ali z naklonskim slojem)

Prezračevane (“hladne”) ravne strehe   

A. Ravna streha z neizkoriščeno površino

•   1.  zaščita hidroizolacije (s prodcem ali samozaščitna hidroizolacija)
•   2.  hidroizolacija
•   3.  nosilna podlaga za hidroizolacijo (s podporami na nosilno konstrukcijo)
•   4.  zračni sloj (obvezno prezračevan)
•   5.  toplotna izolacija
•   6.  parna ovira (če je potrebna)
•   7.  nosilna konstrukcija (brez naklona oz. brez naklonskega sloja)

B. Ravna streha z izkoriščeno površino *

10•   1.  zaščita hidroizolacije (določen tip tlaka)
•   2.  hidroizolacija
•   3.  nosilna podlaga za hidroizolacijo (s podporami na nosilno konstrukcijo)
•   4.  zračni sloj (obvezno prezračevan)
•   5.  toplotna izolacija
•   6.  parna ovira (če je potrebna)
•   7.  nosilna konstrukcija (brez naklona oz. brez naklonskega sloja)

*  :  ta tip streh se v gradbeni praksi izjemno redko pojavlja